Skreddersøm

Alle aktører innenfor næringseiendom tilbys en form for tilpasning, som en dyd av nødvendighet. Ofte handler det om å flytte et par vegger, sette inn en ny dør, og så toppe det hele med et strøk maling etter kundens ønske.

I Fiskumparken starter vi med helt blanke ark. Her snakker vi fleksibilitet og store ­muligheter for individuelle tilpasninger. Tomten på  300.000 kvm kan tilpasses leietakere med egen skreddersøm på bygg. Fiskumparken tilbyr sine interessenter ansvarlig arkitekt for prosjektet, samt interiørdesigner som kan synliggjøre hvilke muligheter som ligger i arealene og hvordan utformingen av arbeidsplassen kan optimaliseres

Salg og utleie er i full gang og vi er i dialog med flere interessenter.  Tomtene med best eksponering mot E134 forventes å bli solgt først. Ta kontakt umiddelbart for å sikre dere de beste tomtene!