Fiskumparken blir en trygg, nytenkende handels- og næringspark som gir mulighet for næringsutvikling. Med nærhet til E-134 når vi 17 millioner mennesker med lastebil på 8 timer. Du finner oss midt i Skandinavia. 
 

Fiskumparken vil gi store fordeler for virksomheter som flytter til området: 

 • Sentral beliggenhet ved E134

 • Nærhet til 1,6 millioner mennesker

 • God synlighet med årsdøgntrafikk på 11.200

 • Supermoderne bygg i flotte omgivelser

 • Skreddersydde kontor- og lagerløsninger

 • Gode kollektivmuligheter med tog, buss og shuttlebuss til tog

 • Enkel, avgiftsfri parkering

 • Direkte tilgang for store vogntog på store parkeringsarealer

 • Selvkjørende busser, dronelevering og energieffektive solenergiløsninger

 • Tilrettelegging for selvkjørende lastebiler (TestArena Kongsberg)

 • Bevertning på området

 • Sikkerhet i høysetet. Felles videoovervåkningssystem for alle veier og øvrige fellesarealer.

 • Hele næringsparken vil driftes av Vestaksen Eiendomsforvaltning