Bygger 300 mål fremtidsrettet næringspark i Drammensregionen

  • Store, moderne og energieffektive lagerbygg
  • Selvkjørende busser
  • Døgnhvileplass for lastebilsjåfører
  • Utendørs treningsfasiliteter
  • Kort vei til det meste i Drammensregionen

I Fiskumparken næringspark skal det være plass til alle typer virksomheter.

Sentralt plassert langs E24

–For folk som ikke er lokalkjent kan jeg fortelle at Fiskumparken kommer langs E24 mellom Hokksund og Kongsberg, 8 minutter fra Kongsberg, 6 minutter fra Hokksund, 25 minutter fra Drammen og 35 minutter fra Notodden. I dette området mangler man både en betydelig næringspark og et attraktivt samlingssted for tungtransporten, sier Staubo-Jensen. Med Fiskumparken får Drammensregionen et helt nytt tilbud – både for bedrifter og besøkende.

–Plasseringen er ikke tilfeldig. Med Fiskumparkens plassering langs Europavei 24 får bedriftene som flytter hit en sentral og høyaktuell plassering – både når det gjelder regionen, men også videre ut i Europa.

Bærekraftige løsninger

Tomten totalt er på hele 810 mål, og selve næringsparken blir tilrettelagt for aktører innen handel, servering, logistikk, teknologi og industri. I og med at vi bygger alt nytt, vil vi konsentrere oss om å velge bærekraftige løsninger, noe som vi vet de fleste bedrifter etterspør og vektlegger når de velger nye lokaler. Derfor er vi sikre på at Fiskumparken vil bli den nye huben for næringsaktivitet som hele området trenger.

Hvem vil dere ha med på dette?

– Her er alle velkommen; Lager, produksjon, transport, distribusjonssentral, bilforretninger, dekkhotell, verksted, mellomlagring, hovedsentrallager eller hovedlager for netthandel. Og virksomheten din trenger ikke være stor for å flytte til Fiskumparken. Kanskje virksomheter med bare fem ansatte – men som trenger plass. Fiskumparken blir uansett en fremtidsrettet destinasjon for de som er på vei til å vokse ut av bygget de er i – her kan man vokse – og kanskje senke kvadratmeterkostnaden i forhold til det man sitter på i dag. Det er rart med det, men det er et språk mange forstår, humrer Staubo-Jensen.

Muligheter både for kjøp og leie

Etter mange år som utbygger mener han mange bedrifter ønsker nærhet til andre virksomheter – slikt blir det både godt miljø av, men også ofte økt omsetning. Han ønsker primært å selge tomter til de som vil flytte til Fiskumparken – slik at de selv kan bygge det de trenger av skreddersydde bygg – men han ser ikke bort fra at Næringsparken også selv vil bygge for utleie.

–Behovet for høytlager er økende, og vi ser for oss et godt utvalg med denne type bygg, avslutter Staubo-Jensen.