Fiskumparken – tilrettelagt og effektivt

Fiskumparken er et pågående tomteutviklingsprosjekt i Øvre Eiker kommune.
Prosjektet ligger mellom Hokksund og Kongsberg, og har meget effektiv av- og påkjøring til E134 i begge retninger med to nye rundkjøringer og ramper. 

Området på totalt ca. 600 mål er under opparbeidelse og er regulert til:

  • Handel med plasskrevende varer

  • Logistikk og lager

  • Industri og verksted

  • Håndverk og produksjon

  • Servicefunksjoner og administrasjon

Attraktive næringstomter

Tomtestørrelsene varierer fra 5 mål til over 100 mål.
Interessenter kan velge mellom kjøp av tomt eller leie av ferdige bygg/lokaler skreddersydd for sin type virksomhet. Utvikler og eier av prosjektet er Vestaksen Eiendom som har lang erfaring med utvikling av denne typen prosjekter.

Tilrettelagt for effektivitet

Hele Fiskumparken passer perfekt for plasskrevende aktører som er avhengige av effektiv tilkomst og gode manøvreringsområder for tyngre kjøretøy. Enkelte av tomtene har i tillegg profilering langs E134, og området har generelt lite endringer i terrenghøyder. 
Visjonen er at Fiskumparken skal bli den største, mest fremtidsrettede og attraktive næringsparken i Drammensregionen.

Vedlegg

Vil du få mer informasjon om Fiskumparken Næringspark?

Ta kontakt